Arkib

Archive for the ‘perjalanan’ Category

Antara Maslahah Dan Muslihah(t)

Mac 11, 2010 11 comments

Mengikut logik fikh hukum terbahagi kepada dua:

Pertama; ta’abudi yang tidak di fahami makna. Yang dimaksudkan dengan makna ialah maksud dan tujuan yang selalunya dihurai dengan perkataan maslahah. Contohnya seperti raka’at solat, kenapa Subuh dua raka’at, Zohor empat raka’at dan seterusnya tidak fahami maksud dan tidak boleh dihurai dari segi sebab dan maslahah. Ada perkara-perkara yang diperselisihkan samada boleh diketahui makna atau tidak seperti membersih dengan menggunakan air.

Kedua: muamalati yang difahami makna. Maksudnya dapat diketahui tujuan dan maksud di sebalik pensyariatan hukum tersebut dan boleh dikategorikan mengikut konsep maslahah. Seperti disyariatkan akad untuk mempastikan ketelusan dan kelangsungan dalam muamalah. Sebahagian besar hukum-hakam boleh dihurai dari aspek maslahahnya.

Baca selanjutnya…

Kategori:perjalanan